Flyktingpolitiken polariserar svenskarna. Några grundregler kanske?

Flyktingpolitiken polariserar svenskarna. De på vänsterkanten vill upphäva nationsgränser och tillåta fri invandring, de på högerkanten vill stoppa all invandring. Vore bra om vi kunde enas om vissa grundläggande regler:
1. Den som begår kriminella handlingar i Sverige ska utvisas oberoende om de riskerar fängelse/tortyr. Att misshandla/våldtaga/mörda skall inte vara en ursäkt att själv slippa bli torterad/fängslad.
2. Flyktingar som fått medborgarskap eller uppehållstillstånd men som reser hem på “semester” skall fråntagas medborgarskap resp få indraget uppehållstillstånd. Reser man “hem” har uppenbarligen förhållanden i hemlandet förbättras.
3. Deltagande/stöd för IS skall kriminaliseras och de som uppmuntrar/stöder IS skall nekas inträde resp utvisas, oberoende av förhållanden i hemlandet.
4. Alla som kommer som flyktingar måste inte nödvändigtvis få ett nytt hemland i Sverige, många kan återvända när förhållanden i hemlandet förbättrats.
5. Reglarna om anhöriginvandring skall följas, dvs famljemedlem skall garantera försörjning.
6. Kräv kunskap i svenska språket för svenskt medborgarskap.
7. Svensk lag skall gälla alla som bor/vistas i Sverige, dvs inga religiösa undantag typ klädsel, hur djur slaktas, vem man får gifta sig med, eller hur allmänna simhallar skall nyttjas.
8. Minimikravet på invandringen skall vara de gällande FN – UNHCR reglerna om kvotflyktingar som Sverige har anammat.
9. Varför är det bara Europa som ska ta emot flyktingar? Varför inte Kina, Saudi, Ryssland, Pakistan, Egypten eller alla länder i Afrika som inte är s k “failed states”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s