Varför Martin-Lööf och Anders Nyrén har fått sparken.

Två av näringslivets toppar, Sverker Martin-Lööf och Anders Nyrén, har fått sparken. Anledningen är främst de famösa jakterna och flygresorna. Men mer anmärkningsvärt är att de båda har rundat aktiebolagslagen (ABL). Genom sitt korsvisa ägande – där den ena är den andres chef i ett bolag och tvärtom i ett annat bolag – har lagens regler om ägarinflytande och ansvar satts ut spel. Den som började med detta ofog var Per Gyllenhammar, dåvarande Volvochefen. Enligt ABL skall aktiebolag ha en oberoende styrelse utsedd på bolagsstämman av ägarna. Styrelsen utser (respektive sparkar) sen en VD. Gyllenhammar var till att börja med VD för Volvo. Men han ville ha större makt och prestige och utsåg sig till styrelseordförande och koncernchef. Därefter anställde han en VD, som i praktiken bara var hans assistent (flera VD: ar avgick i protest mot detta). Gyllenhammar hade sålunda vänt på steken, ville vara både VD och ordförande. Han kidnappade Volvo. Detta system tillämpas nämligen i USA där titeln ”Chairman and CEO” (chief executive officer) innebär att CEO ensam kontrollerar hela företaget (i motsats i Sverige där enligt ABL ordförande tillsammans med VD kontrollerar företaget). Problemet är dock att befattningen ”koncernchef” inte existerar i ABL eller någon annan svensk lagstiftning. Snart kom flera av de ledande storföretagen i Sverige att införa samma system, dvs med koncernchef, som alltså inte har någon som helst bäring i lagstiftningen. Martin-Lööf och Nyrén har delvis på liknande sätt kidnappat sina respektive företagsgrupper, helt emot ABL:s syfte och anda. Därför förtjänar de att bli sparkade.Varför Martin-Lööf och Nyren förtjänar att få sparken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s