Gästskribent Lars Hässler: Polariseringen och politikernas arvoden

Att Sverige blir alltmer polariserat är nog alla ense om. Den politiska debatten på höger-vänsterskalan i riksdagen har imploderat. Nu förs en pseudodebatt framför potemkinkulisser, och bakom är det tomt – förutom SD och en del ängsliga allianspolitiker som piper till ibland.

Den politiska debatten har förts ut från riksdagen till det offentliga rummet; media, bloggar, twitter och tankesmedjor. Vänstern kallar sina motståndare i bästa fall främlingsfientliga, i värsta fall rasister, och de i sin tur kallar sina motståndare i bästa fall politiskt korrekta och i värsta fall naiva idioter. De politiskt korrekta hävdar att varje flykting är en brutaliserad, torterad människa som flyr sitt hemland alternativt flyr från grymma inbördeskrig, att majoriteten skall få permanent uppehållstillstånd och att volymer inte får diskuteras. De främlingsfientliga hävdar att Sverige bara behöver ta emot de som har asylskäl, d.v.s. kvotflyktingar, att majoriteten är ekonomiska flyktingar, att anhöriginvandringen skall följa givna regler – som försörjningsplikt – och att ensamkommande barn skall åldersbestämmas.

Ingen vill lyssna på den andra sidans argument, som i vissa delar inte är oriktiga. Alla flyr inte från krig och våldtäkt och alla är inte ekonomiska flyktingar eller brottslingar. Men de politiskt korrekta vill inte diskutera sakfrågor, utan stämplar konsekvent alla motståndare som rasister, ungefär som passpolisen stämplar pass. Detta borde riksdagspolitikerna diskutera, men de har ordnat sitt eget fögderi så att de blir alltmer oberoende av sina medlemmar/avgifter och alltmer beroende av skattefinansiering i form av partibidrag.

Ursprungligen var riksdagsarbetet ett förtroendeuppdrag. Bönder, borgare, präster och adelsmän, d.v.s. dagens arbetare & tjänstemän, hade sina respektive yrken men samlades i huvudstaden för att ordna rikets affärer. Idag har många riksdagsmän inga egna jobb, ibland aldrig haft, men anser att de är ”anställda” av riksdagen. I alla händelser sjukskriver de sig från ”arbetet”. Senast har en kvinnlig vänsterpartist varit föräldraledig under de perioder riksdagen är i tjänst, arbetat under uppehållet, för att sedan åter vara föräldraledig igen när riksdagen samlas. Hon säger sig skriva motioner när riksdagen inte är samlad. Varför hon inte kan göra det under sin föräldraledighet framgår aldrig.

Nu uppstår frågan, kan man verkligen vara föräldraledig när man har ett uppdrag och uppbär arvode, d.v.s. ej är anställd och uppbär lön? De politiker som inte har egna arbeten – ofta inte heller utbildning, förutom ungdomsförbund och ev. folkhögskola – vill se riksdagen som en arbetsplats med fast lön och de förmåner som därmed tillkommer. De med egna yrken slåss med näbbar och klor för att få behålla möjligheten att spä på sin utkomst med riksdagarvodet. Den sunda ordningen borde vara att antingen har man sitt yrke och ett uppdrag, visserligen arvoderat, men ej med rätt att sjukskriva sig, eller så är man anställd med lön och förmåner men får då inte ha annat fast arbete. Riksdagspolitikerna borde inte kunna både äta och behålla kakan. Ett annat fenomen är ersättningens storlek. Ingen annan yrkesgrupp får bestämma sin egen ersättning. Missbruket är stort, höjningar sker ideligen trots att inflationen är nära noll. Idag är ersättningen mer än 60 000 kr per månad. Lösningen skulle kunna vara att en fristående kommission, bestående av t ex näringsliv, fack, domare och akademiker, tillsätts. Kanske skulle man erhålla arvode efter utbildning eller kompetens? Alternativt att riksdagsmännens arvoden låses till en eller flera yrkesgrupper, t ex domare/åklagare. Då kan arvodena inte höjas utan att hela samhällsekonomin drabbas.

Lars Hässler är Jur Kand med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Han är flerfaldig jorden-runt seglare, har skrivit åtta böcker och publicerat artiklar på Brännpunkt och Under strecket på SvD. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s