Sverige har nått “The Tipping Point”

Flyktingar

Under oktober 2015 nådde Sverige ”The Tipping Point”, det vill säga den punkt där vissa frågor nått vägs ände. Eller som Wikipedia säger: Den tändande gnistan

Den första frågan rör de så kallade EU-migranterna. Malmö kommun beslöt att riva kåkstaden på en privat tomt i Malmö centrum. Trots svårigheterna att under flera år vräka illegala ockupanter, hittade man plötsligt en specialregel, så kallad rättelse (26 kap 18 § miljöbalken), som gjorde att man kunde fatta beslutet. Det överklagades snabbt av en ideell organisation, Centrum för sociala rättigheter, men länsstyrelsen avslog överklagandet. Så kom Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare, med sitt uttalande. ”Vi måste ha nolltolerans mot att olika grupper olagligen ockuperar annans mark. Det finns ingen lag som ger rätt att ha tak över huvudet. Polisen måste ta ett steg framåt och hjälpa kommuner att vräka ockupanter”, sade han.

Den andra frågan gäller flyktingproblematiken. Statsministern har slutligen medgivit att situationen är ohållbar och har förgäves vädjat både till EU och våra nordiska grannar om att få hjälp med att avlasta Sverige. Han har dock inte mötts av några positiva svar och till och med fått irriterande kommentarer från våra grannländer.
Utrikesministern har medgivit att Sverige inte kan ta emot alla flyktingar och migranter. Sex av de sju f d DÖ partierna har kommit överens om att huvudregeln skall vara att ge tillfälliga uppehållstillstånd (TUT); inte permanenta sådana (PUT), samt att anhöriginvandringen skall kräva försörjningsplikt. Barn och barnfamiljer skall dock, enligt överenskommelsen, fortfarande ges permanenta tillstånd. Samtidigt som de politiskt korrekta därmed tagit två steg framåt har justitieminister Morgan Johansson tagit ett steg bakåt genom att hävda att lagen om tillfälliga uppehållstillstånd inte kan genomföras förrän nästa höst. Efter hård kritik från Alliansen har han nu tagit ett halvt steg framåt och indikerat att den nya lagen skulle kunna tillämpas nästa sommar. Johansson försöker uppenbarligen backa in i framtiden.

Medan dessa frågor upptagit regeringens all tid under hösten har SD bara behövt sitta bakåtlutade och inkamma frustrerade svenskars gillande. För att Sverige skall nå ”The Tipping Point” vad gäller flykting- och migrationsproblematiken krävs dock fler steg framåt. De så kallade ensamkommande barnen tar upp nästan hälften av Migrationsverkets budget trots att de bara utgör en mindre del av det totala antalet flyktingar som kommer till Sverige. Här borde en stramare bedömning bli regel så att bara de som verkligen är barn får PUT. Vidare måste alla de som fått avslag på sina asylansökningar avvisas, i varje fall förlora alla sina bidrag. För att minska antalet flyktingar och migranter måste gränserna tillfälligt stängas och Dublinförordningen gälla. Den som säger att asyl skall sökas i det land flyktingen först kommer till, och det är sällan Sverige. Genom det sista förslaget bryter inte Sverige mot varken svensk lag eller internationell konventioner.

Sverige måste nå ”The Tipping Point” även på flykting- och migrantproblematiken, och då krävs flera steg framåt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s