DN och flyktingkrisen

Unknown

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski fortsätter envist att vurma för mer eller mindre för fri invandring. Han skriver 29 november: ” Det var förmodligen lättare att ta emot hundratusentals flyktingar under andra världskriget än vad det är i vår tid, då miljontals européer och amerikaner lägger pengar på Black Friday-shopping.”

Det är anmärkningsvärt att en så välutbildad person som Wolodarski inte kan/vill se skillnaden mellan andra världskrigets flyktingar och dagens. Det var aldrig tänkt att de förstnämnda, som nästan alla var européer med samma kulturella bakgrund, skulle få ett nytt hemland, att de skulle bli svenska medborgare eller integreras här. De förväntades återvända till sina respektive hemländer när kriget tog slut, vilket också de flesta gjorde.

Dagens flyktingar – varav många inte har asylskäl utan är s k ekonomiska migranter – är till övervägande del muslimer, många dåligt utbildade – en del till och med analfabeter – och har en helt annan syn på det svenska samhället och dess strukturer; kvinnors ställning, åtskillnad av könen och framförallt synen på våra lagar och styrelseskick.

En annan aspekt är att de nyanlända tenderar att bli den första gruppen i Sverige som erhåller livstids medborgarlön, något som den svenska vänstern länge förespråkat men inte lyckats få igenom. Verkligheten är sådan att det saknas arbetstillfällen för de flesta flyktingar. Dessutom har en stor del av kvinnorna aldrig förvärvsarbetat i sina hemländer. Det generösa bidragssystem som Sverige har, med försörjningsstöd, bostads- och barnbidrag etc, innebär att incitamentet att söka jobb kan vara liten.

Andra världskrigets flyktingar var tacksamma över att få tak över huvudet, mat och vård. Dagens flyktingar har helt andra förväntningar; eget hem, skolgång, anhöriginvandring och fickpengar – allt enligt sociallagstiftningens regler om acceptabel levnadsstandard.

Den totala kostnaden, inte bara dagens kostnader via migrationsverket, utan även kommunernas ansvar de kommande 10-20-30 åren är astronomisk. Hur har Wolodarski tänkt sig att detta skall finansieras? Kanske när flyktingarna har integrerats och börjat arbeta? Många kommer säkerligen att vilja arbeta om det finns lediga jobb, medan en minoritet inte lär ha för avsikt att göra rätt för sig. Statsministern har redan medgivit att ”vi” varit naiva, det verkar som Wolodarski inte har lyssnat.

Sedan har vi muslimernas egna importerade konflikter, no-go zoner, våldtäkter, skjutningar, de ensamkommande barnens frustrationer och radikala muslimers alltmer högljudda krav på förändringar i det svenska samhället. Är det något Wolodarski har synpunkter på?

1 thought on “DN och flyktingkrisen

  1. Bra!
    Wolodarski gör sig dummare än han är om han jämför dagens tredje världen invandring med flyktinghjäplen under andra världskriget. Eller är det förakt gentemot läsaren som inte förväntas veta bättre?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s