Att utvisa kriminella

Att inte utvisa grovt kriminella personer till sina respektive hemländer om de riskerar tortyr eller dödsstraff innebär att t ex en USA medborgare inte får utvisas eftersom flera stater i USA tillämpar dödsstraff. Inte heller kan någon person med medborgarskap utanför EU utvisas eftersom i princip alla länder där tillämpar tortyr och/eller dödsstraff. Kontentan blir att Sverige inte kan bli av med i princip några brottslingar. Skrämmande!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s