Vad PK-eliten inte fattar!

De politiskt korrekta inom politik och media förfasar sig över SD:s framgångar, detta trots att nästan samtliga partier, och numera även media, anammat delar av SD:s politik. Men det blir allt svårare för PK-eliten att hävda att SD:s sympatisörer är rashatare och nyfascister, såvida de inte tror att majoriteten av LO:s manliga medlemmar och en tredjedel av f d moderatväljare är smygfascister, vilket i så fall vore en grov förolämpning eller till och med förtal.

Vad PK-eliten inte inser, eller vill inse, är att SD:s sympatisörer, eller till och med väljare, ger totalt 17 i vad som hände för 28 år sedan när SD grundades, hur många nazister och fascister det var eller är i partiet, hur många renrakade huvuden eller folk med järnrör som är medlemmar. Ej heller var SD står i NATO frågan eller inställningen till EU (SD är emot båda). Inte för att dessa frågor är oväsentliga, men de måste inte lösas idag. Ej heller om SDs skattepolitik respektive jobbpolitik eller att vissa inom SD har en beklämmande inställning till judar.

Nej, SD:s sympatisörer och väljare är enbart intresserade av en enda fråga; flyktingproblematiken. Trots att PK-eliten svängt 180 grader, från att vara en humanitär stormakt till en liten nation i Europas periferi, fattas det fortfarande flera komponenter i PK-elitens arsenal. Istället för att med myrsteg anta en verklighetsanpassad politik i flyktingfrågan, och vid varje steg mötas av kritik, vore det bättre att med ett enda hugg kapa den gordiska knuten och ta all kritik med en gång. Då får man så kallad ”straffrabatt”.

Knuten som i så fall måste kapas innebär:

Upphäv lagen om rätt till asyl. Schengenavtalet/Dublinförordningen negligeras redan.
Inför gränskontroller till dess att Schengenavtalet stramats upp.
Vägra inträde vid gränsen av de som kommer från s k säkra länder.
Inta nolltolerans, dvs utvisning, mot brott av asylsökanden/de med PUT och TUT uppehållstillstånd.
TUT skall vara normen för de som får uppehållstillstånd.
PUT kan beviljas som belöning om flykting är straffri, talar svenska och försörjer sig.
Kräv åldersbestämning.
Ändra i reglerna som säger att barn under 15 år inte kan åtalas.
Använd omvänd bevisbörda på att man är under 15 år.
Avskaffa rätten till alla bidrag för illegala invandrare/de som fått avslag på sin asylansökan.
Kräv att flyktingar som vistas i Sverige måste följa svensk lag och svenska seder.
Svenskt medborgarskap skall kunna återkallas. Ändra i grundlagen om så krävs.
Anhöriginvandring skall endast beviljas om försörjningsförmåga finns.
Ifrågasätt huruvida alla flyktingar nödvändigtvis måste få ett nytt hemland. Grundregeln borde vara att när omständigheterna i deras respektive hemland förbättras skall de återvända.
Ifrågasätt även varför bara Europa skall ta emot flyktingar från muslimska länder. Varför kan de inte få skydd i muslimska länder i närområdet?
Dessa krav kan ses som lika utopiska i dagens läge, som de åtgärder som infördes i december hade setts för ett år sedan. Men om ett år kommer delar av denna lista vara åtgärdad. Varför inte införa dem ”frivilligt”, istället för att reagera på verkligheten. När/om dessa åtgärder åtgärdas är även problemet SD ur världen, partiet kommer att implodera om de övriga partierna återtar initiativet. Då kan svensk politik återgå till den traditionella höger-vänsterskalan igen.

Lars Hässler 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s