Min föreläsning på Båtmässan mars 2016 på YouTube

default

Min föreläsning om förra sommarens 2015 seglats till/genom Ryssland, Svalbard och Norge ligger nu på YouTube under: Jennifer runt Norden.

Upplösningen är god och nu är det nästan 500 visningar till dags dato.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s